Webwinkel

Gratis verzending vanaf €75

 

 

 

Alles op deze webshop is vanwege het handgemaakte karakter steeds uniek, dus geen enkel product is hetzelfde en kan dus een beetje anders zijn dan op de foto. Graag hier rekening mee te houden.

Verder hoop ik dat ik jou mee kan laten genieten van mijn liefde voor creatie en kunst en jij er evenveel plezier en geluk uit kan halen als ik. 

Liefs 

Nathalie

 

Eco-Nina Studio

Bordjes, schaaltjes, onderzettertjes 'My galaxy'

Cadeaubonnen

Cadeaubon

€ 25,00

Cadeaubon

€ 25,00

Deze bon is te besteden op een van onze markten en op deze webshop.

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Miosotis-Sweetlys-Eco-Nina Studio

Houthoek 6, 2430 Laakdal (Groot Vorst)   (Enkel op afspraak!)

info@econinastudio.be

GSM: 0479 415121

Ondernemingsnummer: BE0644860255

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Eco-Nina Studio, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Houthoek 6, 2430 Laakdal, BTW BE 0644860255, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Alle voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website www.econinastudio.be . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Eco-Nina Studio moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nathalie Nijsten, bedrijfsleider van Miosotis en Eco-Nina Studio aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Eco-Nina Studio niet. Eco-Nina Studio is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Eco-Nina Studio is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via dit email-adres: info@econinastudio.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Eco-Nina Studio. Eco-Nina Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten.  
De betaling gebeurt binnen de beveiligde omgeving van Mollie (bancontact, kredietkaarten,...)

Je hebt de mogelijkheid tot gebruik van het herroepingsrecht. Zie artikel 7.

Eco-Nina Studio behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

Eco-Nina Studio  is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending. Ben je hiervan toch het slachtoffer geworden, breng ons dan zeker op de hoogte. We kijken graag wat we voor je kunnen doen. 

Alle producten van Eco-Nina Studio worden met veel liefde en zorg met de hand gemaakt. Eens de bestelling bij ons aankomt, ontvangt u een bevestigingsmail. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen ongeveer 1 week na ontvangst van de bestelling. Daar wij afhankelijk zijn van de werking van Bpost of PostNL (Of in uitzonderlijke gevallen andere pakjesbedrijven zoals DPD, DHL,... zullen deze vooral van toepassing zijn bij verzendingen naar het buitenland), garanderen wij geen exacte leverdatum.

Uitzonderingen kunnen telkens aangevraagd worden (spoedbestellingen) via info@econinastudio.be Hierbij doen wij ons uiterste best om rekening te houden bij uw wensen, echter wordt dit geval per geval bekeken en doen wij hier geen beloftes in.

 

Artikel 5: Levering,  uitvoering van de overeenkomst en garantie

Producten aangekocht via de webshop kunnen geruild of geretourneerd worden binnen een termijn van 14 dagen. Deze kunnen dan gewisseld worden voor een ander product of voor een tegoedbon. De reeds betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. De aankoop moet terug gestuurd worden in de originele verpakking. Wanneer de verpakking echter beschadigd is, kunt u niet meer afzien van de aankoop.
Solden worden niet geretourneerd!

Herstellingen of onopzettelijke beschadiging in het kader van garantie kunnen binnen een termijn van 3 maand (na aankoop) terug gestuurd en gerepareerd worden. Het product wordt door ons beoordeeld in hoeverre de schade te wijten is aan een fout in de productie.

Bekijk zeker hoe je jouw juweel in ere kan houden*

In beide gevallen vragen wij om eerst contact op te nemen met ons via mail, dit kan op info@econinastudio.be

Wij aanvaarden geen retours of herstellingen zonder een voorgaande communicatie via mail! 

Bij een omruiling zijn er enkel kosten verbonden wanneer de prijs van het nieuw gekozen artikel hoger ligt dan het initieel aangekochte product. Zowel de verzendkosten voor het terug sturen als de eventueel nieuwe kosten bij het terug sturen van herstelling of omruiling zijn voor rekening van de klant.

Een artikel moet in een degelijke verpakking worden terug gestuurd. Dit betekend ofwel in een doosje met extra bescherming of in een beschermenveloppe en het juweel extra ingepakt in bijvoorbeeld bubbelfolie, waardoor verdere beschadiging van het juweel voorkomen wordt. Een artikel dat los in een enveloppe wordt verstuurd, aanvaarden wij NIET als geldige retour.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden vooral geleverd in België en Nederland, maar andere locaties zijn mogelijk na aanvraag.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Eco-Nina Studio.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Eco-Nina Studio te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Wanneer de klant gebruik wil maken van zijn recht om af te zien van zijn aankoop, dient de Klant  de goederen onverwijld, en niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen  terug te zenden of te overhandigen aan Eco-Nina Studio, Houthoek 6, 2430 Laakdal. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Let op! Wanneer de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hij eerst contact op te nemen met Eco-Nina Studio. Contact kan opgenomen worden via email: info@econinastudio.be

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Eco-Nina studio zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Eco-Nina Studio betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd zal de klant voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Eco-Nina Studio,

Houthoek 6  2430 Laakdal

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Eco-Nina Studio is bereikbaar via e-mail op info@econinastudio.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Eco-Nina Studio beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Eco-Nina Studio zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Eco-Nina Studio en zaakvoerster Nathalie Nijsten, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

- Opmaak van Facturen

- Verwerking van de bestellingen

- Versturen van nieuwsbrieven en/of reclame en marketingdoeleinden

- Vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of gerechtvaardigd belang van de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eco-Nina Studio, Houthoek 6  2430 Laakdal, info@econinastudio.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Laat mij dit weten via mail aan de hand van volgend emailadres: info@econinastudio.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Eco-Nina Studio om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Eco-Nina Studio. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).